Filosofia

Annamme asiantuntevaa suunnitteluapua niin pieniin kuin vähän suurempiinkin rakennushankkeisiin.

Tavoittelemme kestävää, kaunista ja toimivaa rakentamista.

Käytämme ajanmukaisia suunnittelu-, mallintamis- ja viestintävälineitä ja pidämme yllä ammattitaitoamme.

Seuraamme jatkuvasti arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla tehtävää tutkimusta ja kehitystoimintaa sekä kansainvälistä keskustelua.

Paneudumme huolella toimeksiantoihimme ja teemme tiivistä yhteistyötä kulloisenkin suunnittelutyöryhmän asiantuntijoiden kanssa.

Kunnioitamme asiakkaittemme lähtökohtia ja toiveita.

Vaalimme hyvää rakennustapaa ja pyrimme kohti rakentamisen taidetta.